Щандова витрина-SPACE

- Удължен страничен профил с визия за обем;
- Стъклена надстройка с горно отваряне-символ на удобство 
  и практичност;
- Демонстрационна площ с перфектна визия; 
- Закрит хладилен обем/депо/за междинно съхранение на 
 продуктите;
- Закрит не охлаждаем обем-за опаковки и помощни материали;
- Дренажна система с иделални условия за хигиенизиране;
- Електронна система за управление и визуализация на параметрите,
позволяващо трайно сахранение и иконоамия на електороенергията;
- Възможност за модулно изграждане на хладилни улици;
- Възможност за автономно захранване или централна хладилна инсталация;
- Възможност за инсталиране на неръждаем бюфет в две разновидности,
  предпазващ линията от механични повреди