Представителства


БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА И МОНТАЖ!   ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ!    АБОНАМЕНТЕН СЛЕДГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ!


Плевен
0888 97 14 27,0897 844 913

Пловдив
032/64 78 05, 0888 34 23 89

Перник
0888 455 519

Русе
082/82 28 19

Несебър
0596/ 24159, 0887 744 531

Враца
092/64 71 91, 0889 299 128

Ямбол
046/ 66 927, 0898 56 13 66

Димитровград
0887 799 190

София, ул. Малашевска № 8
 (02) 936 73 00; e-mail: office@iceberg93.com