за сладолед - ОРИЕНТ

Кантите са с размери 360 х 165 мм, дълбочина 120р 150 и 170 мм


ПараметриICE 6ICE 8
дължина/мм 1200 1500
ширина/мм 570 570
височина/мм 1300 1300
температура/°С - 16°С до - 20°С до 85°С
тип охлаждане тихо тихо
ел. захранване 220V/50Hz 220V/50Hz
консумация k W/h 0,5 0,6
брой канти 6 8