Централни хладилни инсталации

- Изработват се по индивидуален проект за клиента
- Автоматизирана компресорна станция
- Степенно регулиране на мощността на хладилната инсталация
- Изграждане на мониторингова система
- Възможност за оползотворяване на отпадната топлина на кондензация
- Външен фреонов кондензатор
- Хладилни агенти R 134 или R 404