Мини - камери

- СХМК е опростена сглобяема панелна конструкция, подходяща за монтаж в магазини за ХС , хотели, ресторанти, складове за лекарствени продукти, цветарски ателиета и др
- Оптималната дебелина на топлоизолацията позволява тяхното изпълнение както за средни и междинни температури, а така също за съхранение на замразени хранителни продукти
- Хладилната инсталация е проектирана за “външен монтаж” с цел избягване на топлоотделяне в складовите и технологичните помещения
- Електронният блок за управление на параметрите, осигурява прецизен температурен контрол


ТипММММММММ°СБР.БР
СХМК ширина дълбочина височина дебелина темп врати скари
1400 1400 840 1940 70 -18 2 8
2100 2100 840 1940 70 -18 3 12
2800 2800 840 1940 70 -18 4 16

ТипММММММММ°СБР.БР
СХМК ширина дълбочина височина дебелина темп врати скари
Н1400 1400 840 1940 70 -18 2 8
Н2100 2100 840 1940 70 -18 3 12
Н2800 2800 840 1940 70 -18 4 16